ស្វែងរកផលិតផល
ឥឡូវនេះ! លោកអ្នកអាចទិញទូរស័ព្ទដៃនៅ ថៃ សេង ដោយបង់ប្រាក់រំលោះ
ក្នុងរយៈពេលពី ៦​ ខែ ទៅ ១២ ខែ តារយៈ AEON

HuaweiHuawei P30 Lite
$339.00


Huawei P30
$669.00


Huawei P30 Pro
$899.00


Huawei A5s
$159.00


Huawei Y Max
$339.00


Huawei A7 2019
$189.00


Huawei Mate 20
$666.00


Huawei Mate 20Pro
$888.00


Huawei Honor 7C
$169.00


Huawei MediaPad T3 7.0
$129.00


Huawei Honor 7X 128GB
$399.00


Huawei Honor 7X 32GB
$229.00


Huawei Honor 9 Lite
$189.00