ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ថៃ សេង សូមស្វាគមន៏! Welcome to Thai Seng Phone Shop! 泰成欢迎光临!

Our Products

  iPhoneAll iPhone  


iPhone 11 Pro Max 256GB ZP
$1548.00


iPhone 11 Pro Max 64GB ZP
$1368.00


iPhone 11 Pro 256GB ZP
$1428.00


iPhone 11 Pro 64GB ZP
$1248.00


iPhone 11 128GB ZP
$938.00


iPhone 11 64GB ZP
$878.00


iPhone XS 256GB
$769.00
 
  iPadAll iPad  


iPad Mini 5 64GB Cellular
$599.00


iPad Pro11 inches 256GB Cellular
$1150.00


iPad Pro11 inches 64GB Cellular
$970.00


iPad Pro11 inches 64GB Wifi
$820.00


iPad 6th 32GB Cellular
$469.00


iPad 6th 128GB Cellular
$599.00


Pro 10.5 512GB Cellular
 
  SamsungAll Samsung  


Galaxy S20 Ultra
$1269.00


Galaxy S20+
$1049.00


Galaxy Note Lite
$669.00


Galaxy A71
$449.00


Galaxy A51
$349.00


Samsung Galaxy A30s
$229.00


Samsung Galaxy Fold
$2099.00
 
  Garmin WatchAll Garmin Watch  


FENIX 6X
$939.00


FENIX 6
$889.00


VENU
$449.00


Vivoactive 4
$389.00


Vivoactive 3 Element
$239.00
 
  Apple WatchAll Apple Watch  


Series5 44mm Silver 1 year Warranty
$499.00


series 5 44mm 1 Year Warranty
$499.00


Series5 40mm 1 Year Warranty
$469.00


Series3 38mm 1 Year Warranty
$269.00
 
  AirPodsAll AirPods  


AirPod Pro
$278.00


PowerBeats Pro
$189.00


AirPods-2 Wireless Case
$175.00


AirPods-2 Charging Case
$159.00
 
  Samsung WatchAll Samsung Watch  


Galaxy Watch active2 40mm Aluminum
$279.00


Galaxy Watch active2 40mm Stainless Steel
$349.00


Galaxy Watch active2 44mm Aluminum
$299.00


Galaxy Watch active2 44mm Stainless Steel
$369.00


Samsung Galaxy Watch 42mm
$299.00
 
  HuaweiAll Huawei  


Huawei Watch GT2
$199.00


Mate 30 Pro 5G
$999.00


Y6s 2019 64GB
$129.00


MediaPad M5 Lite
$249.00


Huawei Y9s
$259.00


Huawei Mate 30Pro
$899.00


Huawei Nova 5T
$349.00
 
  OPPOAll OPPO  


Oppo A5 2020 64GB
$169.00


Oppo A5 2020 128GB
$199.00


Oppo Reno2 F
$349.00


Oppo Reno2
$599.00


Oppo A9 2020
$269.00


Oppo A1k
$129.00


Oppo A5S
$139.00
 
  VivoAll Vivo  


vivo Y19
$199.00


vivo V17 Pro
$449.00


vivo V17
$369.00


Vivo S1Pro
$299.00


Vivo Y12 64GB
$159.00


Vivo S1
$239.00


Vivo Y15
$179.00
 
  Nokia Smart PhoneAll Nokia Smart Phone  


Nokia 6.2
$219.00


Nokia 7.2
$289.00


Nokia 3.2
$129.00


Nokia 2.2
$127.00


Nokia 3.1 Plus


Nokia 3
 
  Nokia Feature PhoneAll Nokia Feature Phone  


Nokia 220 4G
$40.00


Nokia N110 2019
$25.00


Nokia N130 2017
$25.00


Nokia N210
$35.00


Nokia N105 2019
$19.00


Nokia N105 2017
$19.00


Nokia 800 Tough
$108.00
 
  OnePlusAll OnePlus  


One Plus 7T Pro
$689.00


One Plus 7T


OnePlus 7Pro Ram12GB Rom256GB


OnePlus 7Pro Ram 8GB 256GB


OnePlus 7Pro 128GB Ram 6GB


One Plus 6 128GB
 
  realmeAll realme  


realme 5i
$169.00


realme 5
$159.00


realme 5 Pro
$279.00


Realme C2
$119.00