ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ថៃ សេង សូមស្វាគមន៏! Welcome to Thai Seng Phone Shop! 泰成欢迎光临!

Our Products

  AirPodsAll AirPods  


AirPods 2 (Wireless Case)
$235.00


AirPods 1 Year Warranty
$168.00
 
  iPhoneAll iPhone  


iPhone XS Official 1 Year Warranty


iPhone XR Official 1 Year Warranty


iPhone Xs Max Official 1 Year Warranty


iPhone 8 Plus Red 256GB


iPhone 8 Plus Red 64GB


iPhone 8 Plus 256GB


iPhone 8 Plus 64GB
 
  iPadAll iPad  


iPad Mini 5
$615.00


iPad Pro11 inches 512GB Cellular
$1390.00


iPad Pro11 inches 64GB Cellular
$1040.00


iPad Pro11 inches 256GB Cellular
$1180.00


New iPad 2018 32GB
$549.00


New iPad 2018 128GB
$649.00


iPad Mini 4 128GB Cellular
$550.00
 
  SamsungAll Samsung  


Samsung Galaxy Tab S5e Coming Soon
$489.00


Galaxy A70
$399.00


Samsung Galaxy Tab A 2019
$295.00


Samsung Galaxy A10
$139.00


Samsung Galaxy A20
$179.00


Galaxy A50 128GB
$339.00


Samsung Galaxy A50 64GB
$299.00
 
  iWatchAll iWatch  


Apple Watch Series 4 44mm


Apple Watch Series 4 40mm
 
  HuaweiAll Huawei  


Huawei P30 Lite
$339.00


Huawei P30
$669.00


Huawei P30 Pro
$899.00


Huawei A5s
$159.00


Huawei Y Max
$339.00


Huawei A7 2019
$189.00


Huawei Mate 20
$666.00
 
  OPPOAll OPPO  


Oppo F11 Pro
$339.00


Oppo R17 Pro
$699.00


Oppo A7
$269.00


Oppo A3s 32GB
$199.00


Oppo A3s
$159.00


Oppo F9 64GB
$339.00


Oppo Fine X
$899.00
 
  NokiaAll Nokia  


Nokia 4.2
$169.00


Nokia 5.1 Plus
$219.00


Nokia 3.1 Plus
$179.00


Nokia 6.1Plus
$269.00


Nokia 6 2018
$219.00


Nokia 7 Plus
$399.00


Nokia 8
$475.00
 
  LGAll LG  
 
  OnePlusAll OnePlus  


One Plus 6T


One Plus 6 128GB


OnePlus 5T 128GB


One Plus 5 Red 128GB


OnePlus 5T 64GB
$549.00


OnePlus 5T 128GB
 
  VivoAll Vivo  


Vivo V15 Pro
$449.00


Vivo V15
$339.00


Vivo Y95
$249.00


Vivo V11i
$299.00


Vivo V11
$399.00


Vivo Y81
$179.00


Vivo Y85
$229.00
 
  XiaomiAll Xiaomi  


Xiaomi Mi Mix 2


Xiaomi Mi Note 3 128GB


Xiaomi Mi Note 3 64GB


Xiaomi Mi 5X 64GB


Xiaomi Mi 6 128GB


Xiaomi Mi 6 64GB
 
  MeizuAll Meizu  
 
  AsusAll Asus